Support Online
 
 
 
 

GIỚI THIỆU về phòng khám Bs uân 

   
phong kham tam than

Giám Đốc Phòng Khám
ThS.Bác sĩ: Đinh Hữu Uân

Thành Viên Hiệp Hội Tâm Thần Mỹ- APA

Chứng chỉ hành nghề số: 005179-Bộ Y tế

Giấy phép hoạt động số: 1217/SYT/HN
Đ/C: Khu tập thể Bệnh viện Tâm thần trung ương I. Thường Tín. TP Hà Nội. (gần ga Thường Tín)

Cơ sở 2: Shop 09, Park 12, Times City, Minh Khai, Hà Nội mở cửa từ  ngày 01/09/2019

-Lịch Làm Việc:

Buổi sáng các ngày từ thứ 2 đến thứ 7. Từ 8h sáng đến 12h trưa. (Nghỉ Chủ nhật)
 Cần Liên lạc với  phòng khám trước khi đi khám bệnh: ĐT: 0913511475

 
 

 

Ủy ban thành viên và Ban đại diện của Hiệp Hội Tâm Thần Mỹ đã bầu Đinh Hữu Uân làm Thành Viên Quốc Tế

 Hiệp Hội Tâm Thần Mỹ đã bầu Bs Đinh Hữu Uân làm Thành Viên Quốc Tế

 

Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh

 

chứng chỉ hành nghề

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động của phòng khám

 

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần

Hình ảnh hoạt động của Phòng Khám Tâm Thần