Support Online
 
 
 

DỊCH VỤ


 

1. Điện não đồ

2. Lưu huyết não

3. Các test tâm lý phục vụ cho chẩn đoán bệnh

4. Khám và điều trị các rối loạn tâm thần

5. Cai Nghiện ma túy đá, điều trị ngáo đá, bóng cười, games online, cai nghiện cỏ mỹ, cần sa

6. Dịch vụ đưa đón vận chuyển người bệnh, khám bệnh tại nhà khi có yêu cầu

 

Điện não vi tính

Điện não vi tính

 

Lưu huyết não

Lưu huyết não