Support Online
 
 
 

CÁC TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ


TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ TAT
(Thematic Apperception Test)

 
TAT là tên viết tắt của một trắc nghiệm phóng chiếu ( Thematic Apperception Test), được Christina  Morgan và Henry Muray xây dựng từ năn 1939. Giả thuyết của test TAT là câu chuyện được mô tả trong tranh chính là của cá nhân người làm test trong hư cấu. Mấu chốt của phương pháp này là nghiệm thể ( người làm test) tìm cho mỗi bức tranh một câu chuyện.
Bộ tranh TAT gồm 30 bức tranh đen trắng và một tấm bìa trắng. Có một số tranh không rõ nam hay nữ già hay trẻ ...đó là ý đồ của người thiết kế muốn tạo điều kiện thuận lợi cho nghiệm thể được phóng chiếu tối đa trong câu chuyện của mình.
 
Một số bức tranh của test TAT.
 
phong kham tam than phong kham tam than
phong kham tam thanphong kham tam than
phong kham tam thanphong kham tam than
 

Các bài test khảo sát quá trình nhận thức
1. Khảo sát tri giác
2. khảo sát tư duy