Support Online
 
 
 

KHẢO SÁT TRI GIÁC-TƯ DUY


KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC

Quá tình nhận thức của con người đi từ thấp đến cao, từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính. Nhận thức cảm tình dùng các giác quan của con người để cảm nhận thế giới khách quan. Quá trình nhận thức cảm tính trả lời cho câu hỏi cái gì. Nhận thức lý tính sử dụng các thao tác của tư duy để nhận biết thế giới khách quan và kết quả của nhận thức lý tính để trả lời cho câu hỏi  vì sao. Khi rối loạn quá trình nhận thức cảm tính thì gọi là ảo giác. Khi rối loạn quá trình nhận thức lý tính thì tuỳ từng mức độ của rối loạn mà được gọi là hoang tưởng, ám ảnh hay định kiến.

I. KHẢO SÁT RỐI LOẠN TRI GIÁC.

1. Có bao giờ bạn nhìn thấy một cái gì hoặc một người nào mà những người khác không thể trông thấy không? Nếu có thì cái đó có hình dạng như thế nào? Hình ảnh đó ở ngoài hay nó đi vào cơ thể bạn?
2. Có khi nào bạn nghe thấy những âm thanh mà người khác không nghe thấy không? bạn giải thích như thế nào khi chỉ mình nghe được tiếng đó còn những người khác thì không nghe được?
3. Có bao giờ bạn nghe thấy tiếng nói mà người khác không nghe được không?
- Tiếng nói đó xuất phát từ đâu?
-Tiếng nói đó có nói về công việc của bạn không?
- Tiếng nói đó là của một người hay nhiều người?
- Tiếng nói đó có nói chuyện với nhau về bạn không?
- Tiếng nói đó có nói chuyện với nhau về người khác không?
- Bạn có nói chuyện với tiếng nói đó không?
- Tiếng nói đó là của ai? bạn có quen họ không? giọng đàn ông hay giọng đàn bà?
- Tiếng nói đó làm cho bạn vui hay làm cho bạn bực mình?
- Tiếng nói ấy có xui khiến bạn làm việc gì cho nó không?
-Bạn có trông thấy người đang mà đang phát ra tiếng nói đó không? họ là người  lạ hay người quen?
4..Có khi nào bạn cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi lại bốc ra xung quanh mình? theo bạn nguồn gốc phát ra mùi lạ ấy từ đâu?
Bạn ngửi thấy mùi gì?
5. Gần đây bạn ăn uống có ngon miệng không? Đã bao giờ bạn cảm thấy vị lạ trong thức  ăn hay trong miệng mình không? vị đó là vị gì ?
II. KHẢO SÁT RỐI LOẠN TƯ DUY